ana menü
haberdar ol
e-posta adresiniz

arama

bağlantılar

Dersim… Dersim… Gezi Notları - Dersim'in Nabzı

Dersim… Dersim… Gezi Notları - Dersim'in Nabzı
Kitabın adı
Dersim… Dersim… Gezi Notları - Dersim'in Nabzı
Yazar
Sırrı Öztürk
ISBN
978-975-431-157-0
Baskı
2. Baskı
Baskı Yılı
2013
Sayfa
208 Sayfa
Kağıt
Avrupa Kağıt
Boyutları
13,5x19,5
Kapak Resmi
1938'i yaşamış Kızılbaş bir aile
Fiyat
14 TL
%40 indirimli (200.− TL ve üzeri yapılan alımlarda geçerlidir.) 8.4 TL

Dersim’de düzenlenen festivallere katılmamızın Birinci nedeni: Sorun Yayınları Kolektifi'nin üretmiş olduğu kitap, dergi ve gazete faaliyetlerini bölge halkının yakından tanımasına imkân vermek, insanlarımızla canlı diyaloglar kurmak, yörenin havasını teneffüs etmek, tarihsel-kültürel önemi olan yerleri bizzat gözlem ya­parak incelemek, insanımızın ne yiyip içtiğini, yüreğinin nasıl çarptı­ğını yakından görmek, eleştirilerini dinlemek ve en önemlisi onlardan öğren­mek gibi siyasî amaçlı düşünce-davranış ve duygularımız olarak sıralanabilir.

İkinci nedeni: 120 yıl önce bu bölgeden göç eden ya da göçe zorlanan Koç Uşağı Aşiretinden Apo Memed dedemin doğup büyüdüğü Ovacık-Mıkıko köyünü, yöre insanlarını görüp gecikmiş bir hasreti gi­dermek gibi, kişiselliği ağır basan bir özlem olarak özetlenebilir.

Bu iki konu hakkında düşünce-davranış, duygu, özlem ve değerlendirme­lerimizin bir "gezi notları" yöntemiyle kaleme alınmasıyla bizleri vareden tarih, kültür, ilerici gelenek, coğrafya, iklim, vb. et­kenler üzerinde daha tutarlı çalışmaların yapılmasına yardımcı ola­bileceğini de düşündük.

Mevcut Sol 'yapı' anlayışlarının teori ve pratiği, Dersim sosyal-pratiğinde de büyük oranda sınanıp denenmiş ve yeterince tartışılmıştır. Sol cenahımız, henüz sınanan ve yanlışlığı büyük ölçülerde sosyal-pratikte test edilerek açığa vurulan ideolojik, politik ve örgüt­sel konumunu ilkeli biçimde tartışamıyor. Bu alana bir neşter vuramı­yor. "Ezberini" Devrimci ve Marksist açıdan reddedip, pratikte yeniyi üretemiyor. Küçükburjuva “sol cenah” örgüt/partilerindeki inkârcı, fanatik, sekter ve dogmatik unsurların binbir kuşatmasında bu konuyu irdeleyenlere karşı da dostça davranmıyor.

Elimizdeki kitap aslında Dersim hakkındaki çok yönlü bilgilerimizin tazelenmesine, Kızılbaş-Alevi cenahımızın nabzının nasıl attığına ilişkin bir sorgulamadır…

Sorun Yayınları Kolektifi Teknik Büro