ana menü
haberdar ol
e-posta adresiniz

arama

bağlantılar

Kuzey Kafkasya Mitolojisi - Nartlardan Beri

Kuzey Kafkasya Mitolojisi - Nartlardan Beri
Kitabın adı
Kuzey Kafkasya Mitolojisi - Nartlardan Beri
Yazar
Nuray Gök Aksamaz
ISBN
975-431-112-9
Baskı
1. Baskı
Baskı Yılı
2001
Sayfa
208 Sayfa
Kağıt
Avrupa Kağıt
Boyutları
13,5x19,5
Fiyat
12 TL
%40 indirimli (200.− TL ve üzeri yapılan alımlarda geçerlidir.) 7.2 TL

"Önce efsaneler vardı. Dünya ve insanlık tarihinin ilk kaynaklan bunlardı... Efsanelerin başlangıcı, zamanın karanlık ve sisli bulutları arasından yükselen Elbruz dağında zincire vurulmuş Promethe mi, yoksa Nart Nasren mi? Kanatlı atlarıyla karlı dağlardan ovalara uçarak inen yiğit Nartlar... Tek gözlü devler... Bunlar eski Yunan mitolojisinden mi alınmış? Yoksa eski Yunanlılar Kafkasya'dan mı gelip Olimpos dağına yerleşmişler?"

Aydın O. Erkan


"Yunanlılara şarktan, Mezopotamya'dan ve Önasya'dan birçok kültür varlığının geldiği malumdur. Bildiklerimize göre, bronz dökümü ve demircilik de bu yol üzerinden onlara erişmiştir. Hephaistos'un Kafkasya'da demircilik ettiğini de bilmekteyiz... Mitolojinin hakkı vardır: Promethe ve Hephaistos Yunanlılara Kafkasya'dan gelmişlerdir...

Polyphem epizodunun, Oğuzlar tarafından da sonradan kalabalık bir şekilde iskân edilen Kafkasya'dan, M.Ö. XIII. ile VII. yy. arasında denizci kavimler aracılığı ile Ege'ye götürüldüğünü, orada daha başka yabancı malzeme ile birlikte Odisseia içine girdikten sonra, aynı lokal rivayetlerin XI.-XV. yy. arasında Kafkasya ve Anadolu'nun yukarı bölgelerine kuvvetli bir şekilde yerleşen Oğuzların eposlarına girdiğini ve sonunda Dede Korkut kitabına yazıldığını tahmin ediyorum... Kafkas kavimlerinden Megrel ve Osetlere ait Nart lejandları içinde iki Polyphem rivayetinin de not edilmiş bulunması, her iki epostaki epizodların asıl çıkış yerlerini bulmak imkânını bize vermektedir."

Tahir Alangu


"Nart destanları eski Çerkeslerin yaşam biçimleri ve inançları hakkında bize değerli bilgiler vermektedir. Destanlardaki olaylar, göçebe bir toplumda değil tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerleşik bir toplumda geçmektedir. Destanların yanısıra masal niteliğinde anlatılar da vardır."

Yaşar Bağ


"Kafkas dilleri uzmanlarında P. K. Uslar 1896'larda, "Nart destanlarının derlenip yayınlanmasının çok gecikeceğini, bu gecikmenin dünya uygarlığı için büyük bir zaman kaybı olacağı"nı ileri sürmüştü. Yüzyıl sonra bu bilim adamının arzusunun Hadağatle Asker, Şortan Askerby, Meremkul Vladimir gibi araştırmacılar, Prof. Yinalipa Şalwa gibi bilim adamları tarafından kısmen de olsa yerine getirilmiş olması ulusal ve de evrensel kültür açısından mutluluk verici bir aşamadır."

Özdemir Özbay


Sorun Yayınları Kolektifi Teknik Büro