ana menü
haberdar ol
e-posta adresiniz

arama

bağlantılar

Ünlü Kürt Bilgin ve Birinci Kuşak Aydınlar

Ünlü Kürt Bilgin ve Birinci Kuşak Aydınlar
Kitabın adı
Ünlü Kürt Bilgin ve Birinci Kuşak Aydınlar
Yazar
Mehmet Kemal Işık (Torî)
ISBN
975-431-111-0
Baskı
1. Baskı
Baskı Yılı
2000
Sayfa
192 Sayfa
Kağıt
Avrupa Kağıt
Boyutları
13,5x19,5
Kapak Resmi
Kolaj
Fiyat
11 TL
%40 indirimli (200.− TL ve üzeri yapılan alımlarda geçerlidir.) 6.6 TL

Kültürel gelişmişliklerini milattan üç bin yıl öncesinde tamamlayan Kürt kökeni Ari boylar, bu tarihte önceleri bağımsız boy beylikleri, şehir ve bölge devletleri, konfederasyonlar şeklinde devlet örgütlenmesine gitmişlerdir. Bu örgütlenmeler içinde yaşamlarını bağımsız bir şekilde sürdüren Kürt kökeni Ari boylar miladın beşyüzelli yıl öncesinde içinde bulundukları Med konfederasyonunun kötü yönetimi sonucu vasal bir krallık durumunda olan Perslerin yönetimine girmişlerdir. Bu tarihten itibaren Kürt kökeni Ari boylar kendi iç işlerinde bağımsız, sırası ile Pers, Selefkus, Part devletlerinin yönetimine girmişlerdir. Pers yönetiminin başlarında tüm aydınları öldürüldüğünden dirençleri kırılan Kürt kökeni Ari boylar bu dönemin bitiminde Sasani, Bizans ve Arapların yönetimine girerek yeniden örgütlenmeleri engellenmiştir. Bu engelleme ülkelerini egemenliklerine alan Selçuklular ve Türkmenler tarafından sürdürülmüştür.

Selçuklular ve Türkmenlerin kendi iç çelişkilerinden dolayı yönetim erklerini büyük oranda yitirmelerinden, toparlanmaları gereken Kürt boy beylikleri bu kez bölgede giderek güçlenen Osmanlı ve Safevi devletlerinin bölgede birer güç olmaları, Kürt boylarının aşiretten merkezi devlet yönetimine geçişin önünde büyük engel olmuşlardır. Kürt boy beyleri Osmanlıların yanında yer alarak bu devletin yönetimine girmişlerdir. Osmanlı yönetiminde yarı-bağımsız bir statü kazanan Kürt boyları Sultan II. Abdülhamit döneminde bu statülerini yitirmişlerdir, Kurtuluş savaşında Türklerle ortak bir kültürde buluşturulmaları tasarlanmış, entegrasyonları için büyük oranda mecburi göçe zorlanmışlardır. (Beraat Etti)

Sorun Yayınları Kolektifi Teknik Büro