ana menü
haberdar ol
e-posta adresiniz

arama

bağlantılar

Marksist Leninist Partinin Temel Eğitim Dersleri

Marksist Leninist Partinin Temel Eğitim Dersleri
Kitabın adı
Marksist Leninist Partinin Temel Eğitim Dersleri
Yazar
F. Engels Enstitüsü (Alman Komünist Partisi)
Tercüman
Veysel Atayman
Orjinal Dil
Almanca
ISBN
975-431-057-2
Baskı
2. Baskı
Baskı Yılı
1996
Sayfa
488 Sayfa
Kağıt
Avrupa Kağıt
Boyutları
Büyük Boy
Kapak Resmi
Kolaj
Fiyat
42 TL
%40 indirimli (200.− TL ve üzeri yapılan alımlarda geçerlidir.) 25.2 TL

Sınıflar mücadelesi tarih ve geleneklerimiz arasında anlamlı bir geçmişe sahip Alman Komünist Partisi (AKP) ve yenilgiye uğratılan '1919 Kasım Devrimi' deneyiminden çıkarılacak çok yönlü dersler vardır. Kanımızca, günümüzde ve ülkemiz sosyal pratiğinde bu sürecin ayrıntılı olarak incelenmesi gerekiyor. AKP'nin anlamlı geçmişi kadar, Temel Eğitim Dersleri, aynı zamanda İşçi Eğitim Okulları'nın teorik/pratik/ideolojik deneyimleri olarak günümüzde de önemini korumaktadır. Ticarî bir amaç gözetilmeden hazırlanan bu kitap, beş büyük ana başlık altında toplanan çok ayrıntılı bir eğitim programı oluşturmaktadır:

  1. Alman İşçi Sınıfı Tarihi
  2. Marksist Felsefe - Diyalektik Materyalizi
  3. Tarihsel Materyalizm
  4. Siyasal Ekonomi
  5. Bilimsel Sosyalizm-Sosyalizm/Komünizm

Elimizdeki kitabın en belirgin özelliği, bu bölümleri genel bilgiler şeklinde Wuppertal Engels Enstitüsü'nün yıllar boyu sınanmış, denenmiş ve tekrar tekrar geliştirilmiş eğitim bilgilerine ve deneyimlerine dayanarak çok verimli bir eğitim sistematiği içinde sunmakla yetinmeyip, bu bilgileri öğretici bir rehberlikle, günlük yaşamın pratiği içinde somutlaştırarak, günlük yaşamla bütünleştirerek, tarihsel süreci gözeterek yaşama geçirmeyi amaçlamasıdır.

Marksizm-Leninizm'in bu temel bilgilerinin, verilmiş sistematiğe bağlı kalarak özümsenmesi, yorumlanması ve teorik yeniden üretimi, ve katkı getirilebilmesi, özelde ülkemiz somut gerçeğine uygulanabilmesi, çok yönlü çabaları gerektiriyor. Ülkemiz Devrimci ve Marksist Sol Kadro'ların eğitimi ve bilinçlenmesi elbetteki Partileşme Sorunu'nun çözüme kavuşturularak, İşçi Sınıfının Devrimci Partisi'nin oluşturulmasına, PARTİ yerine ikâme edilen örgütlerin açığa vurularak, bu ana eksen yörüngesinde organize işlevlere sahip kurumlaşmaların gerçekleşmesine bağlıdır. Kitaptaki bilgileri pratikte uygulamayı başardığımız ölçüde, bu bilgiler bizim olacak ve kitabın değeri de eleştirel katkılarla o ölçüde büyüyecektir.

Sorun Yayınları Kolektifi Teknik Büro