ana menü
haberdar ol
e-posta adresiniz

arama

bağlantılar

Friedrich Engels - Biyografi

Friedrich Engels - Biyografi
Kitabın adı
Friedrich Engels - Biyografi
Yazar
SBKP Merkez Komitesi Marksizm-Leninizm Enstitüsü
Tercüman
Oğuz Özügül / Süheyla - Saliha Kaya
Orjinal Dil
Almanca - Rusça
ISBN
975-431-053-X
Baskı
1. Baskı
Baskı Yılı
1997
Sayfa
384 Sayfa
Kağıt
Avrupa Kağıt
Boyutları
Büyük Boy
Kapak Resmi
Kolaj
İç Resimler
Kuşe Resimli
Fiyat
56 TL
%40 indirimli (200.− TL ve üzeri yapılan alımlarda geçerlidir.) 33.6 TL

Marksist Klasikleri yayımlayan kimi yayınevlerinin "kapitalist" işletmeler biçimindeki konumu, ayrıca kurumların değil kişilerin sorunluluğunda bir işleve sahip oluşu da, Marksist Sol'un zaafından kaynaklanmaktadır.

Devrimci ve Marksist Sol Kadro'ların, bugünkü olumsuz düzeyde seyreden ilişkileri, ciddî ve güvenilir teorik kaynakların bu düzeyde yetersiz oluşuna da sebep olmaktadır.

Marksist Klasiklerin yalnızca Türkçe'ye çevrilerek yayınlanması, beraberinde bir çok hayatî sorunu da gündeme taşımaktadır (Yayın programı, yayınların seçimi-sıralaması-zamanlaması, çeviri ve redaksiyonu vbg.).

Friedrich Engels'in Türkiye'de yeterince tanınmayışı, bilerek-bilmeyerek Bilimsel Komünizm'in ustalarından yalnızca Karl Marx'ın tek başına anılması yanlışlığından da ileri gelmektedir.

Elimizdeki Biyografi, en başta bu eksiklik olmak üzere bir çok teorik yanlışı ve yanılgıyı da gidermektedir.

Karl Marx-Friedrich Engels'in teori/pratiği bir bütündür. Olağanüstü yeteneklere sahip bu kişilikler, Proletaryanın Bağımsız ve Devrimci Partisinin Enternasyonal ölçekte oluşturulması için ömürlerini hesapsızca bir dava uğruna vermişlerdir. Burjuva düşünürler, bu iki dehanın yalnızca "filozof" yönlerini öne çıkarmak istemektedir. Oysa K. Marx-F. Engels, aynı zamanda teori/pratiği uyumlandırmış eşsiz birer militandır.

Onları birleştiren noktalar: Üstün yetenek ve zekâları, içtenlikleri, yürek temizlikleri, cesaretleri ve irade güçleriydi; her ikisi de inanmış komünistler, etkin ve kararlı devrimcilerdi.

K. Marx-F. Engels: Komünist arkadaşlığın, ilkeli dayanışmanın, ahlâk ve moral değerlerin, çalışkanlığın, direngenliğin birer simgesidir.

Kolektif aklın, bilincin ve eylemin biricik örneğini sunan bu iki militan, hayatları boyunca Proletaryanın Devrimci Partisi'nin güvencesinde, kapitalizmin insana, doğaya, ahlâka karşı çirkin yüzünün açığa vurulması ve kapitalizmin devrimci değişim ve dönüşümlerle aşılması davasına hayatlarını adamıştır.

Friedrich Engels, Komünist disiplin ve ahlâkın en saygın örneğini sunmuş bir Proleter Devrimci'dir. Komünist hümanizmin beynidir. O, yalnızca bilimsel bilgi ve bilinçlenme konusunda değil, askerlik bilimi, savaş stratejisi ve taktik konusunda da yetenekli çalışmalar yapmıştır.

Günümüzde, Friedrich Engels'i okuyup özümlemeden, Marksizm adına yapılan bilim ve akıldışı sapkınlıklardan ciddî bir kopuş gerçekleştirilemez. Aynı zamanda, bu çerçevede, Marksizm'i yorumlamanın ve teorik yeniden üretiminin de önü kapalıdır. 

Sorun Yayınları Kolektifi Teknik Büro