ana menü
haberdar ol
e-posta adresiniz

arama

bağlantılar
Yayın Kataloğu
Bilimsel İnceleme Araştırma (Tercüme)
Lenin'in Bütün Dünya Kadınlarına Vasiyetleri 1. Baskı Clara Zetkin 8 TL
Sendikalar ve Sosyalizm Sendikalar ve Sınıf Mücadelesi 3. Baskı Henri Krasucki / Önsöz: Sırrı Öztürk 11 TL
Ünlü Bolşevik Kadınlar 1. Baskı Kolektif 18 TL
Gençlik-Gelecek Ve Politika -. Baskı Kolektif 8 TL
Karl Marx - Biyografi 3. Baskı SBKP Merkez Komitesi Marksizm-Leninizm Enstitüsü 45 TL
Friedrich Engels - Biyografi 1. Baskı SBKP Merkez Komitesi Marksizm-Leninizm Enstitüsü 30 TL
İşçi Sınıfı Hareketi Üzerine 2. Baskı Georgi Dimitrov 11 TL
V. İ. Lenin - Biyografi 2. Baskı SBKP/MK/ M-L. Enstitüsü-Bilimler Akademisi Kolektifi 45 TL
Marksist Leninist Partinin Temel Eğitim Dersleri 2. Baskı F. Engels Enstitüsü (Alman Komünist Partisi) 30 TL
Sendikalar Üzerine 1. Baskı V.İ Lenin 24 TL
Marx’ın Sosyolojisi 3. Baskı Henri Lefebvre 10 TL
Kadın ve Marksizm 9. Baskı K. Marx - F. Engels - V.I. Lenin 13 TL
Marksizm Ve Psikanaliz 4. Baskı V.İ. Dobrenkov 10 TL
Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi 5. Baskı Anton S. Makarenko 8 TL
Ana - Babaların Kitabı 4. Baskı Anton S. Makarenko 18 TL
Makarenko - Eğitbilimsel Görüşleri - Yaşam Öyküsü - Anı ve Notları 2. Baskı Şule Ünsaldı - Yayına Hazırlayan 10 TL
Kalinin Devrimci İşçi - Parti’nin Oğlu - İşçi Başkan 2. Baskı A. Dementyenev - A. Pyanov 7 TL
Emperyalizmin Felsefesi Pragmatizm 2. Baskı Harry K. Wells 15 TL
İşokulu - Eğitim Sorunlarının Çözüm Yöntemi Olarak Marksizm 2. Baskı P. P. Bolonski 8 TL
Sosyalizm ve Hümanizm 3. Baskı S. I. Popov 11 TL
Latin Amerikalı Marksist-Jose Carlos Mariategui 1. Baskı Kolektif 11 TL
Gün Doğumunu Görmek - I. Doğu Halkları Kurultayı 1. Baskı John Ridell - Brian Pearce 17 TL
Latin Amerika’da Neler Oluyor? Venezüella Komünist Partisi 1. Baskı Yayına Hazırlayan: Mehmet İnce 12 TL
Eğitim Üzerine 4. Baskı Vasili Suhomlinski 12 TL
Devrimci Eğitim ve Devrimci Ahlak 6. Baskı M.İ. Kalinin 12 TL
Bilimsel İnceleme Araştırma (Telif)
İşçi Sınıfının Siyasal ve Sendikal Birliği Davasına Adanmış Proleter Devrimci Bir Yaşam 1. Baskı Ali Özdoğu-İsmail Arguvanlı-İsa Gözaçtı Ahmet Temizel-Çelik Sezer-Hıdır Diren Orhan Erkin Özüdoğru-Mehmet Suphi Adar 11 TL
Osmanlıdan Günümüze Ordunun Evrimi 1. Baskı Osman Tiftikçi 12 TL
Tıbbıye-i Şahane'de 20 Yıl 1. Baskı Tolga Ersoy 12 TL
Resmi Tarih Polemikleri 1. Baskı Tolga Ersoy 12 TL
Kapitalizmin Düğümleri 1. Baskı Coşkun Adalı 7 TL
Emperyalizmin Ortadoğuya Müdahalesi 1. Baskı Coşkun Adalı 10 TL
Sinop'un Hanı “Sinop Hapishanesinin Tarihi ve Edebiyattaki Yeri” 2. Baskı Tolga Ersoy 9 TL
İatokrasi - Tıp ve Kültür 1. Baskı Tolga Ersoy 4 TL
Sınıf Sağlık Eşitsizlik 1. Baskı İlker Belek 9 TL
Sınıfsız Toplum Yolunda Türkiye İçin Sağlık Tezi 2. Baskı Dr. İ. Belek, Dr. E. Nalçacı, Dr. H. Onuroğulları, Dr. F. Ardıç 8 TL
Marksizm Tartışmalarına Marksist Bakış 1. Baskı Kolektif 10 TL
Türkiye Tıp Tarihi için Materyalist Notlar -. Baskı Tolga Ersoy 7 TL
Sağlığın Siyasal Ekonomisi Hekim/Sağlıkçı Emek Tartışmaları 1. Baskı Derleyen: Ata Soyer (Kolektif) 14 TL
Alt-Emperyalist Türkiye Kapitalizmi 1. Baskı İsmail Hardal 9 TL
İşçiler İçin Temel Hukuk Bilgileri 1. Baskı Av. Zeki Öçal 12 TL
İşyeri Sendika Temsilciliği Atanması - Görevleri - Güvencesi 1. Baskı Av. Zeki Öçal 5 TL
İşçi Sınıfı - Sendikalar ve 15/16 Haziran Olaylar - Nedenleri - Davalar - Belgeler - Anılar - Yorumlar 2. Baskı Sırrı Öztürk 35 TL
“Komünsüz Komünarlara” Hayat Bilgisi 1. Baskı Tolga Ersoy 8 TL
Lozan - Bir Antiemperyalizm Masalı Nasıl Yazıldı? 3. Baskı Tolga Ersoy 13 TL
Savaşın Şairin Kimliğin Sorgulanışı 1. Baskı Nuray Gök Aksamaz - İsmail Hardal - Kemâl Kök - Sabri Kuşkonmaz - Eşref Yılmaz 8 TL
Hekimlerin Sınıfsal Kökeni 2. Baskı Dr. Ata Soyer 9 TL
Tabip Odaları - Beyaz Eylemler 1. Baskı Dr. Ata Soyer 20 TL
Halkların Tarih ve Kültürü Dizisi
Laz Aydınları ve Sorumluluk 1. Baskı Ali İhsan Aksamaz 11 TL
Resmîlik, Dersimlilik, Alevilik ve Solculuk 1. Baskı Ahmet Çakmak Deliorman 8 TL
İslâm ve Modernizm 2. Baskı Muhammed Rıza Şalguni 10 TL
Köylü Sosyalizmi, Kızılbaş Alevi Hareketi Ve Sosyalist Alevi Hareketinin Zorunluluğu 1. Baskı İsmail Hardal 10 TL
Aleyna'ya Ne Oldu? 1. Baskı M. Yılmaz Avcı 17 TL
Lazlar-Lazca-Laz Kimliği 1. Baskı Ali İhsan Aksamaz 7 TL
Gürcüstan Tarihi 2. Baskı Nikoloz Berdzenişvili- Simon Canişa 16 TL
Trabzon’dan Abhazya’ya Doğu Karadeniz Halklarının Tarih ve Kültürleri 2. Baskı Hayri Hayrioğlu 10 TL
Bilim Tarih ve Metodoloji -Kürt Tarih Yazımı- 2. Baskı Medeni Ayhan 11 TL
Çeçen - İnguşya Halkıyla Rusya İlişkileri 1. Baskı Yavus Ahmadov 9 TL
Birlikte Olduğumuz Halklar - Keldani - Assuri - Süryani - Ermeni 3. Baskı İrfan Işık (Welatê Torî) 8 TL
Ünlü Kürt Bilgin ve Birinci Kuşak Aydınlar 1. Baskı Mehmet Kemal Işık (Torî) 11 TL
Tarihselden Güncele Kürt Gerçeği 1. Baskı Mehmet Kemal Işık (Torî) 11 TL
Halkların Melodramı - Üç Kadın Bir Deniz 1. Baskı Tolga Ersoy 6 TL
Kuzey Kafkasya Mitolojisi - Nartlardan Beri 1. Baskı Nuray Gök Aksamaz 10 TL
Anadolu'ya Ağlıyordu Niobe - Tüm Yönleriyle Rum Tehciri ve Tehcirin Tarihsel Kaynakları 1. Baskı Pervin Erbil 12 TL
Ekimin Yetiştirdikleri - Çeçen Edebiyatı 1. Baskı Moxhmat Sulayev 6 TL
Ana Dilde Eğitim ve Azınlık Hakları 1. Baskı Ali İhsan Aksamaz, Turabi Saltık, Şükrü Güvenç, Eyyüp Demir, Kemâl Kök 10 TL
Laz Masalları 1. Baskı M. Yılmaz Avcı 18 TL
Dımıli Dersim Öyküleri 2. Baskı Turabi Saltık 9 TL
Dersim… Dersim… Gezi Notları - Dersim'in Nabzı 2. Baskı Sırrı Öztürk 12 TL
Pir Sultan Abdal Esnaf - Sanatkârın Fütuvva Hırkası 1. Baskı Suha Bulut 9 TL
Çerkes Kimliği - Türkiye'nin Sorunları 2. Baskı Yalçın Karadaş 16 TL
100 Aykırı Soruda Türkiye’yi Anlamak 1. Baskı Yalçın Karadaş 7 TL
Emperyalizmin Gizli Örgütleri Dizisi
GLADIO: NATO'nun Gizli Terör Örgütü 5. Baskı Jens Mecklenburg 8 TL
Mehmet Eymür - Ziverbey'den Susurluk'a Bir Mitçi’nin Portresi 9. Baskı Talat Turhan - Orhan Gökdemir 17 TL
Çarmıhtaki Ülkücü - Tanık ve Belgeleriyle Ağaca İpekçi'yi Neden Neden Öldürdü? 5. Baskı Tamaşa F. Dural 13 TL
Yargılayanları Yargılıyorum! Bomba Davası - Savunma -1- 3. Baskı Talat Turhan 13 TL
Devrimci Bir Kurmay Subayın Etkinlikleri 2. Kitap 1. Baskı Talat Turhan - Orhan Gökdemir 16 TL
Gizli Ordular RT - CFR - BG - TC 1. Baskı Halit Özkul 18 TL
Edebiyat Sanat Estetik
12 Mart 1971'den Portreler C.I 7. Baskı Sırrı Öztürk 20 TL
Yalancı Baharın Çiçekleri 1. Baskı Asım Gönen 26 TL
Karmat İle Arbatan 1. Baskı Asım Gönen 6 TL
Sharbat Gula 1. Baskı İrfan Ünal 6 TL
Yüreğimdeki Desteler 1. Baskı Rabia Semra Yücel 6 TL
Işık İnsanları 1. Baskı İsmail Hardal 6 TL
12 Mart 1971'den Portreler C.II 4. Baskı Sırrı Öztürk 10 TL
12 Mart 1971'den Portreler C.III 2. Baskı Sırrı Öztürk 16 TL
Terörist'in Günlüğü 1. Baskı Sırrı Öztürk 10 TL
Gerçeğin Sevda Tutanağı 1. Baskı Kemâl Kök 6 TL
Cumartesi Aranışları 1. Baskı İsmail Hardal 6 TL
Eylülname 1. Baskı Kemal Urgenç 8 TL
Panik Atak 1. Baskı Canol Kocağöz 8 TL
İçerideki Dışarıdaki Hapishaneden Bizim Şiir Antolojisi 1. Baskı Hazırlayan: İsmail Hardal - Kemâl Kök 20 TL
Su Damlasına Sığdırılan Yaşam 1. Baskı Sait Oral Uyan 6 TL
Kuytuda ve Köz 1. Baskı S. Ali Tayır 6 TL
Politika - Sanat - Estetik - Yolunda ”Emeğin Ressamı” Avni Memedoğlu 1. Baskı Hazırlayan: Sırrı Öztürk 25 TL
Kurşuna Dizilenlerden Mektuplar 2. Baskı J. Duclas 5 TL
Barış ve Başak 1. Baskı Kemâl Kök 6 TL
Eylül Fırtınası 1. Baskı Ertan Taşdelen 6 TL
Bitmedi- Karikatür 1. Baskı Kemal Urgenç 20 TL
Kuş Dağı 2. Baskı Hüseyin Gül 6 TL
Atalarımız Ne Demiş? 1. Baskı Hüseyin Gül 6 TL
Ütülü Paça 1. Baskı Hüseyin Gül 6 TL
Gül ve Düşün 1. Baskı Hüseyin Gül 8 TL
Varoşların Ulaşları 1. Baskı Sabahattin Ali Tayır 6 TL
Güneşin Sofrasında 1. Baskı Bülent Gezgin 6 TL
Sanat Estetik Politika Kültür-Sanat Konferansi Tebligleri 1. Baskı Kolektif 17 TL
Toplu Oyunlar I İlmik İlmik-Hücre-Dede Sultan 1. Baskı Hasan Öztürk 10 TL
Toplu Oyunlar -II- Koridor - CinciHoca - Uysal Yurttaş Projesi 1. Baskı Hasan Öztürk 10 TL
Sorun Broşür Dizisi
Oportünizm Yargılanıyor 2. Baskı Sırrı Öztürk 13 TL
Devrimci Kimlik-Kişilikler Unutulmasın-Unutturulmasın . Baskı Sırrı Öztürk 13 TL
Yakın Tarihimiz Nasıl Tahrif Ediliyor? -. Baskı Sırrı Öztürk 16 TL
Seçimlerde Sol’un "İki Taktiği"II -. Baskı Sırrı Öztürk 8 TL
Emekçi Kadın Hareketinin Sorunları 1. Baskı Kolektif 8 TL
Komünistlerin Siyasi Birliği Sorunu Ve Kongre Yöntemi Çözümü 1. Baskı İsmail Hardal 10 TL
“İlerici - Gerici” Kavgasında Hangi “Restorasyon”? Hangi “Komünist Parti”? 1. Baskı Sırrı Öztürk 4 TL
Hangi ”Birlik”? Partileşme Mücadelesinin Neresindeyiz? Komünistlerin Birliği 1. Baskı Sırrı Öztürk 4 TL
Devrimci Siyasî Terbiye - Diplomasi - Ahlâk 1. Baskı Sırrı Öztürk 9 TL
Marksist Sol Yığınağı Nereye Yapmalı? 1. Baskı Sırrı Öztürk 6 TL
İşçi-Kitle Gazetesi İçin Sınıf Bilinçli İşçilere Çağrı 1. Baskı Sırrı Öztürk 1 TL
Sanat Cephesi Çağrısı 1. Baskı Kolektif 1 TL
10 Eylül 1920 TKP ve Günümüzde Komünist Hareketin Hayati Sorunları Belgeler 1. Baskı Kolektif 13 TL
Anadolu Alevi Kültü ve Sol'un “Politikası” 1. Baskı Turabi Saltık - Suha Bulut - Tolga Ersoy - Esat Korkmaz - Turgay Ulu 8 TL
Şimdi Söz Yapanlarda!... Gelenekten Geleceğe 15/16 Haziran ve Günümüz 1. Baskı Sırrı Öztürk ( Sorun Yayınları Kolektifi Adına ) 3 TL
Özel İndirimli Kitaplar
Marx - Engels - Lenin Biyografi 1. Baskı SBKP Merkez Komitesi Marksizm-Leninizm Enstitüsü 120 TL
Dergiler ve Ciltleri
SORUN Birlikte Sosyalist Dergi Ciltleri I-II-III (Her Cildi) -. Baskı - 25 TL
SORUN Polemik Marksist İnceleme-Araştırma-Eleştiri Dergisi (Her Sayısı) -. Baskı - 8 TL
KIRMANCİYA BELEKE -Kültür-Tarih-Halkbilim BİLİMSEL İNCELEME ARAŞTIRMA ELEŞTİRİ DERGİSİ (Her Sayısı) -. Baskı - 10 TL
SANAT CEPHESİ-SOSYALİST GERÇEKÇİ SANAT DERGİSİ (Her Sayısı) -. Baskı - 10 TL
İŞÇİ BİRLİĞİ-İŞÇİ KİTLE GAZETESİ (Her Sayısı) -. Baskı - 1 TL
Reprodüksiyonlar-Posterler
Karl Marx-Friedrich Engels-Vasili İlyiç Lenin, Kuşe-Renkli,(23*33 cm) Herbiri -. Baskı - 1 TL
Avni Memedoğlu Dağdakiler S/B (25*35 cm) -. Baskı - 1 TL
Avni Memedoğlu 8 adet, Renkli, (18*25 cm) -. Baskı - 6 TL
Avni Memedoğlu 1 adet, Renkli, (18*25 cm) -. Baskı - 1 TL
Sorun Yayınları Kolektifi Teknik Büro